Valikko Sulje

Fysioterapia

Manipulatiivinen fysioterapia

Pre- ja postoperatiivinen fysioterapia

Hieronta

Urheiluhieronta

Urheilijoiden fysioterapia

Harjoittelu ja ohjaus

Wellness-hieronnat

Ravintovalmennus

previous arrow
next arrow
Slider

Fyysisen hyvinvoinnin palvelut

Kokonaisvaltainen fyysinen hyvinvointi sinun parhaaksesi.

Ensimmäisellä käyntikerralla perehdymme asiakkaan tilanteeseen. Fysioterapia käynnillä olisi hyvä olla mukana ongelmaa koskevat lääkärinlausunnot ja mahdolliset röntgen-, ultra-, tai magneettikuvien tulokset.

Tarkan haastattelun ja analyyttisen tutkimisen pohjalta valitaan sopivat fysioterapiamenetelmät. Asiakkaalle selvitetään ongelman ja oireiden syitä. Tilannetta seurataan jokaisen fysioterapiakäynnin yhteydessä.

Palveluitamme ovat:

Fysioterapia
Manipulatiivinen fysioterapia (Maitland-konseptin mukaan)
Hieronta
Urheiluhieronta
Wellness-hieronnat / kuumakivi, Intialainen
Harjoittelu ja ohjaus
Pre- ja postoperatiivinen fysioterapia
Urheilijoiden fysioterapia
Ravintovalmennus

Fysioterapia

Fysioterapian keskeisenä tavoitteena on ylläpitää ja parantaa ihmisten toimintakykyä ja liikkumista.

Yleensä toimenpiteet kohdistuvat alentuneen toimintakyvyn parantamiseen sekä kivun lievittymiseen fysioterapeuttisen ohjauksen ja neuvonnan, terapeuttisen harjoittelun sekä manuaalisen terapian keinoin.

Hierontaa käytetään tarvittaessa osana pehmytkudoskäsittelyä ja manuaalista fysioterapiaa.


Manipulatiivinen fysioterapia

Manipulatiivinen fysioterapia Maitland-konseptin mukaan

Maitland-konsepti on laajimmalle maailmassa levinnyt ortopedisen manuaalisen fysioterapian menetelmä. Konsepti on kliininen ongelmien ratkaisumenetelmä tuki- ja liikuntaelimistön sekä neuraalikudoksen häiriöihin. Toistuva ja analyyttinen arviointiprosessi mahdollistaa hoidon edistymisen tarkoituksenmukaisesti. Jokaisen tehdyn liiketekniikan vaikutusta arvioidaan suhteessa kliinisen tutkimisen löydöksiin. Arviointia tapahtuu jokaisen liiketekniikan aikana, hoitokerran aikana, hoitokertojen välillä ja hoitojakson päätteeksi.

Tutkimisessa pääpaino on toiminnallisen diagnoosin tekemisessä. Toiminnallisella diagnoosilla tarkoitetaan liikettä haittaavien tai rajoittavien tekijöiden tunnistamista ja oireen ilmenemisen ja liikkeen välisen yhteyden diagnosointia. Tarkan tutkimisen perusteella määritetään turvallinen ja tehokas intensiteetti fysioterapialle. Kivun ollessa potilaan pääasiallinen ongelma, hoidon tarkoituksena on kivun lieveneminen, oirealueen paranemisympäristön tukeminen ja kompensatoristen liikemallien välttäminen.

Pitkään jatkuneiden liikeperäisten ongelmien hoidossa tavoitteena on liikeratojen optimoiminen, aktiivisten liikemallien normalisoituminen ja niiden integroituminen normaaliin toimintaan asiakkaan omassa elinympäristössä. Hoidon tavoitteena on maksimoida yksilön kyky liikkua ja toimia aktiivisesti. Niinpä olennainen osa Maitland-konseptin mukaista fysioterapiaa on aktiivinen harjoittaminen.

Manuaalinen terapia voi pitää sisällään erilaisin tekniikoin toteutettuja nivelen tai hermokudosten mobilisaatioita tai manipulaatioita pyrkimyksenä lisätä nivelen tai hermokudoksen liikettä ja vähentää sitä kautta kipuja. Nivelten mobilisoinnilla pyritään lisäämään nivelen liikelaajuutta ja vähentämään kipua. Liikerajoituksen syynä pehmytkudokset (lihakset, nivelsiteet, nivelkapseli) voivat lyhentyä, jolloin niitä voidaan venyttää pitkäkestoisesti eli mobilisoida.

Nivel voi myös lukkiutua sen sisäisten rakenteiden takia (nivelkapselin poimut, painemuutokset, muutokset nivelnesteessä), jolloin manipulaatio vapauttaa liikkeen. Neuraalikudoksen mobilisoinilla pyritään vaikuttamaan hermokudoksen toimintaan erilaisin tekniikoin liu'uttamalla hermoa suhteessa sitä ympäröiviin kudoksiin tai pyrkimyksenä parantaa hermon sisäistä aineenvaihduntaa. Hermokudos mukautuu kehon liikkeisiin liukumalla ja venymällä. Joskus hermoon voi kohdistua ylikuormitusta liiallisen puristuksen tai venymisen muodossa, minkä seurauksena hermoston toiminta voi häiriintyä.


Hieronta

Klassinen hieronta on osalle hemmotteluhetki, toisille iso osa palautumista harjoituksista, joillekin hengähdys arjen kiireestä ja stressistä.

Hieronta lieventää esimerkiksi harjoitusten tai työn aiheuttamaa lihasten jännitystilaa, parantaa verenkiertoa, nestekiertoa, lisää elastisuutta lihaskudokseen, rentouttaa, poistaa elimistöstä kuonaa ja lievittää kiputiloja.

Hieronnalla hoidetaan ja ennaltaehkäistään esimerkiksi päänsärkyä ja lihaskireyksiä, sekä lihaskireyksistä johtuvia mahdollisia toimintahäiriöitä. Hieronnalla on mahdollisuus alentaa omaa stressitasoa.

Oman terveyden arvostaminen on tärkeää ja hetken irtiotto tekee varmasti jokaiselle hyvää.

Urheiluhieronta

Urheiluhieronta perustuu klassiseen hierontaan, mutta poikkeaa otteiden laajuudella sekä tehokkuuden säätelyllä klassisesta hieronnasta. Urheiluhieronta toimii erinomaisena lisänä osana urheilijan tai kuntoilijan lihashuoltoa.

Urheiluhieronnassa huomioidaan myös urheilijan harjoitus- ja kilpailuohjelmat. Kilpailuja edeltävä hieronta aktivoi lihaksiston aineenvaihduntaa, rentouttaa sekä edistää siten kilpailusuoritusta. Urheiluhieronnan tavoitteisiin kuuluvat vammojen ennaltaehkäisy ja niiden nopeampi paraneminen, ja erilaiset passiiviset venytykset ovatkin olennainen osa kokonaisuutta.

Monet mieltävät urheiluhieronnan soveltuvan vain ja ainoastaan huippu-urheilijoille, mikä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Urheiluhieronnalla on klassista hierontaa tehokkaampi ja lihasta muokkaavampi vaikutus, ja se sopii kaikille!

Wellness-hieronnat

Intialainen päähieronta

Intialainen päähieronta on ikivanha intialainen hoitomuoto, joka lievittää arkielämän stressiä ja tehoaa särkeviin sekä jäykkiin niskahartiaseudun lihaksiin. Se on yksinkertaista ja rauhoittavaa hierontaa, jonka otteina käytetään rauhallisia ja rentouttavia liikkeitä.

Hieronnassa käsitellään niska-hartiaseutu, käsivarret, pään alue, kasvot sekä korvalehdet. Rentouttava, virkistävä sekä ajatukset kirkastuttava hoitomuoto, jossa ei käytetä öljyä, sopii näin ollen tehtäväksi vaikka kesken työpäivän. Sopii myös erinomaisesti hemmotteluhoidoksi!

Kuumakivihieronta

Kuumilla kivillä ja hierontaöljyllä tehtävä hieronta on syvärentouttavaa ja lihasjännitystä laukaisevaa.

Erittäin rauhoittava kokemus. Kuumat, +50 asteiset basalttikivet tukevat klassisen hieronnan myönteisiä ja rentouttavia vaikutuksia.

Lämpö ja paine ovat kuumakivihieronnassa koko ajan läsnä, tehostamassa rentouttavan hieronnan vaikutusta. Hieronnan avulla päästään vapauttamaan jännityksiä myös kudosten syvemmistä osista. Kuumakivihieronta tehostaa aineenvaihduntaa ja lymfaverenkiertoa, puhdistaen kehoamme kuona-aineista. Miellyttävä lämpö tehostaa rentoutta kehossa, saaden aikaan ihanan raukean ja rauhallisen olon.

Ylelliseltä tuntuva kiireetön hieronta auttaa myös unettomuuteen ja eriasteisiin kipu- ja stressitiloihin.
Kuumakivihieronta auttaa tehokkaasti, mikäli etsit täyttä arjesta irtautumista ja haluat hemmotella itseäsi perusteellisesti.

Harjoittelu ja ohjaus

Käytännön hoitokeinona voivat alussa olla erilaiset manuaaliset menetelmät kuten mobilisaatiot ja manipulaatiot, joiden tarkoituksena on luoda pohja toiminnalliselle harjoittelulle. Toiminnallisen asteittain etenevän harjoittelun tarkoitus on korjata toimintahäiriöitä ja ehkäistä oireiden uusiutumista. Harjoittelu ei aina kohdistu lihaksiin ja voiman lisäämiseen, vaan harjoittelulla voidaan myös lisätä nivelen liikkuvuutta tai parantaa nivelen stabiliteettia.Ohjauksen tavoitteena on motivoida liikkumaan, mikäli liikuntaharrastus on jäänyt vähiin.

Hoidon ja ohjauksen ensisijainen tehtävä on poistaa toimintahäiriöt ja kivut. Lisäksi pyritään pitämään huolta, ettei fysioterapia lopu ennen kuin asiakas on saanut järkevän pohjan selviytyä itsenäisesti. Kotiharjoitteista annetaan kirjalliset PhysioTools-ohjelmalla tehdyt ohjeet. Ohjeita päivitetään tarvittaessa hoitosarjan jatkuessa. Harjoittelun tueksi voidaan antaa harjoituspäiväkirja ja kontrollikäyntejä, joiden avulla seurataan harjoittelua ja muokataan harjoitteluohjelmaa haastavammaksi.

Pre- ja postoperatiivinen fysioterapia

Ennen operaatiota tapahtuvan fysioterapian tarkoitus on kartoittaa toiminnallisesti tuki- ja liikuntaelimistön tilanne. Tässä vaiheessa on tärkeää huolehtia ympäröivien kudosten kontrollista, verenkierron ja aineenvaihdunnan toiminnasta, sekä pyrkiä välttämään kompensatorisia liikemalleja. Mitä paremmassa kunnossa tuki- ja liikuntaelimistö on ennen operaatiota, sitä paremmin se palautuu. Parhaassa tapauksessa voidaan jopa välttää koko operaatio.

Operaation jälkeisen fysioterapian tarkoitus on palauttaa tuki- ja liikuntaelimistön toimintakyky ja estää kompensatoriset liikkeet. Kudosten paranemisprosessi, operaation laajuus ja siinä tehdyt toimenpiteet ja esimerkiksi yksilön kipukäyttäytyminen otetaan huomioon. Toimintakyvyn palauttamiseksi on tärkeää saada operoitu alue toimimaan yhdessä muun tuki-ja liikuntaelimistön kanssa optimaalisella tavalla.

Urheilijoiden fysioterapia

Fysioterapialla on keskeinen asema urheiluvammojen ennaltaehkäisyssä. Niin kilpaurheilijoiden kuin kuntoilijoidenkin kohdalla ennaltaehkäisevän fysioterapian avulla vältettäisiin monta sellaista vammaa/kiputilaa, jotka vaativat pitkiä hoitojaksoja ja aiheuttavat harjoittelu- ja kilpailukauden katkeamisen ja mahdollisesti samanaikaisen sairauspoissaolon työelämästä.

Kova harjoittelu asettaa tuki- ja liikuntaelimistölle suuria vaatimuksia, eikä elimistön voimantuotto- ja liikeketjujärjestelmä pysy terveenä, jos sen toiminta on virheellistä. Asennonhallinta- ja liikkuvuusongelmat ovat suurimpia rasitusvammojen syitä, koska ne johtuvat nivelten ja nikamien liikkuvuuksien epäsymmetriasta ja aiheuttavat rankasti harjoittelevalle urheilijalle nopeasti pehmytkudostulehduksista johtuvia kipuja. Tähän kipuun pitää reagoida nopeasti korjaamalla toimintahäiriö ja hoitamalla tulehdus.

On tärkeää opettaa urheilijalle asennonhallintaa kehittävät harjoitteet. Samalla kun liikeketju ja asennonhallinta korjaantuu ja rasitusvammat paranevat, alttius urheiluvammoihin pienenee.

Ravintovalmennus

Ravintovalmentajakoulutus antoi työkaluja haastavienkin ravinto-ongelmien purkamiseen. Tärkeimmät oppiaiheet olivat ravintofysiologia, ravitsemuspsykologia ja urheiluravitsemus. Koulutus antoi minulle eväät tehdä ravinto-ohjausta eri tyyppisille asiakkaille ja palvella erilaisia tavoitteita sekä ymmärtää ravitsemuspsykologiaa.

Ravintovalmennus on kokonaisvaltainen muutos kohti terveellisiä ruokatottumuksia, askel kerrallaan. Jos elämäntavoissa on paljon muutettavaa, on onnistuminen huomattavasti todennäköisempää kun muutoksia tehdään 2-3 asiaa kerrallaan. Hyvin harva meistä jaksaa noudattaa kauaa valmiiksi painettua, totutusta poikkeavaa ruokavaliota, tai elää pussikeittodieeteillä aina uudestaan. Eikä ole tarkoituskaan. Valmennuksessa tehdään laaja ravinto-analyysi ruokapäiväkirjasi pohjalta ja lähdetään muuttamaan ruokavaliotasi vähän kerrallaan. Ei nälkäkuuria, eikä taikatemppuja. Valmennuksessa tehdään tarpeen mukaan erilaisia mentaali- ja motivointiharjoituksia, annetaan kotitehtäviä, sekä seurataan muutosta ja edistymistäsi koko jakson ajan, minkä ansiosta myös motivaatiosi pysyy korkealla ja tavoitteet saavutetaan.

Ravintovalmennukseen sisältyy ruokapäiväkirjan tarkka analyysi jakson alussa, ruokavalion seuranta ja muutokset koko jakson ajan. Tärkeänä osana valmennusta on motivointi, mentaaliharjoitukset vastaanotolla, sekä tapaamisten välissä annetut kotiharjoitteet. Mahdolliset sairaudet, allergiat ja mieltymykset otetaan huomioon ruokavaliossa. Ruokailutottumukset ovat juuri sinun näköisiäsi.

Ravintovalmennus ei ole pikadieetti – Et saa valmiiksi painettua ruokavaliota, vaan juuri Sinulle sopivan, nykyisistä ruokatottumuksistasi muokatun, kulutustasi, terveydentilaasi ja tavoitteitasi vastaavan ohjeistuksen. Tavoitteenani on valmentaa sinusta oman ruokavaliosi asiantuntija. Opit kuuntelemaan kehoasi, tiedät, mitä ruokakaupassa valitset, ja mitä lautasellasi kuuluu olla, jotta voit hyvin ja onnistut tavoitteissasi.

Koen olevani onnistunut valmennuksessani kun sinä pysyt tavoitteissasi valmennussuhteen jälkeenkin -opit korjaamaan ruokavaliotasi stressittä osaksi normaalia arkeasi. Retkahduksia tulee, ja se on inhimillistä ja opettavaista, sillä niiden avulla pääsemme usein ongelmien ytimeen -miksi kävi niin kuin kävi?

Ensimmäisen kerran tullessaan ravintovalmennukseen asiakkaan tulee valita vähintään 3 kuukauden mittainen valmennuspaketti. Tämän jälkeen on mahdollista ostaa yksittäisiä jatko- / kontrollikäyntejä.

3 kuukautta (4 tapaamista)
- Ensimmäinen kuukausi: 2 tapaamista
- Toinen kuukausi:1 tapaaminen
- Kolmas kuukausi: 1 tapaaminen